ادب در بیان امام جواد علیه السلام

حضرت جواد الائمه‏ علیه السّلام می فرمود: هر گاه دو نفر در یک جا باشند آن کس که ادبش بیشتر است بزرگواریش نزد خداوند بیشتر است، عرضکردند: یا بن رسول اللَّه بزرگوارى شخص با ادب در پیش مردم هویداست بفرمائید در نزد خدا بچه چیز فضیلت پیدا خواهد کرد؟

فرمود: بقرائت قرآن آنچنان که نازل شده (که از خود چیزى جزو نکند و برأى و نظر خود تفسیر و تأویل ننماید) و نقل نمودن احادیث ما همان طور که میگوئیم و کوشش داشته باشد که خدا را با حقیقت و راستى بخواند (و آنچنان که شاید و باید است در عبادات خود توجه کامل بخداوند پیدا کند).

و حقیقت ادب اجتماع خصلتها و صفات خیر است در آدمى و اجتناب و دورى نمودنست از خصلتهاى زشت و قبیح، و مرد بسبب ادب میرسد بمکارم اخلاق و مقام ارجمند در دنیا و آخرت و بسبب آن داخل بهشت مى‏شود و ادب نزد بعضى از مردم آنست که انسانى سخن نیکو بگوید و کلمات زشت را بر زبان نیاورد و حال آنکه چنین نیست زیرا سخن نیکو گفتن ادب نیست مگر آنکه رضایت خداوندى در آن باشد و سبب دخول بهشت گردد.

و نیز حقیقت ادب آداب شرعیه است که لازمه هر آدمى است که خود را مؤدب بآن نماید تا در پیشگاه خداوندى با ادب و مقرب باشد زیرا اگر کسى این چنین نباشد جز بدبختى و هلاکت چیز دیگرى براى او نیست چنان که اگر کسى بنزد پادشاه برود و با ادب نباشد خود را

بهلاکت خواهد انداخت، پس در پیشگاه خداوند بطریق اولى باید با ادب بود.

/ 0 نظر / 31 بازدید