حمایت پیامبر صلی الله علیه و آله از مظلومین‏

 

روزى ابو جهل از شخص غریبى، شترى خرید امّا قیمتش را نداد. این شخص به مسجد الحرام آمد و مظلومیت خویش را بازگو کرد. مردم براى تمسخر، پیامبر اکرم- صلّى اللَّه علیه و آله- را به او نشان دادند. او نیز پیش آن حضرت آمد و داد خود را خواست. پیامبر با او رفت و در خانه ابو جهل را کوبید. ابو جهل در را باز کرد در حالى که رنگش پریده بود! گفت: «چه اتفاقى افتاده اى ابا القاسم»! حضرت فرمود: «حق این شخص را بده».

ابو جهل بدون درنگ حق آن مرد را داد. بعد مردم به او خرده گرفتند که چگونه به این زودى تسلیم شدى. گفت: «چیزى را دیدم که شما ندیدید. شترى را دیدم دهان باز کرده بود و مى‏خواست مرا ببلعد!».

فهمیدند که او راست مى‏گوید، چون نسبت به آن حضرت، بغض داشت .

/ 0 نظر / 31 بازدید