دعا قبل از درخواست

ابو هاشم جعفرى مى ‏گوید: در سامرا شخصى به مرض برص مبتلا شد و زندگیش تلخ گشت. روزى پیش ابو على فهرى آمده و از حالش شکایت کرد.

ابو على به او گفت: خوب است بروى و از امام على النقى- علیه السّلام- بخواهى تا تو را دعا کند.

امیدوارم خداوند به برکت دعاى او شفایت دهد.

آن مرد رفت و سر راه امام- علیه السّلام- نشست. وقتى که حضرت از خانه متوکل برمى‏گشت، برخاست تا از حضرت التماس دعا کند.

حضرت با دستش اشاره کرد و سه بار فرمود: کنار برو. خداوند تو را عافیت دهد. آن مرد برگشت و جسارت نکرد که نزدیک حضرت برود. وقتى که ابو على را دید و جریان را به او گفت، ابو على گفت: قبل از اینکه از او بخواهى تو را دعا کرده است. برو که به زودى خوب خواهى شد.

آن مرد به خانه‏اش رفت و شب خوابید. هنگامى که صبح شد، اثرى از آن مرض در بدنش ندید.

بحار: 50/ 145، حدیث 29.

/ 0 نظر / 59 بازدید