صلوات بر امام هادی علیه السلام

امامت و امام بدون ماموم محال است، ماموم بدون امام هم محال است. امام الاتقیاء. اتقیا چه کسانی هستند؟ قرآن بخوانید ببینید اتقیا چه طایفه ای هستند:

 

إِنَّ الْمُتَّقینَ فی‏ مَقامٍ أَمینٍ  (دخان/51).

 

آن روزی که اولین و آخرین همه ترسانند ولرزان، ان المتقین فی مقام امین. این ها چه کسانی هستند؟ آن کسانی هستند که ظرفیت وجودشان آماده است برای اشراق تجلی علم خدا: ذلک الکتاب. ذلک اسم اشاره بعید است. اشاره به این است که این کتاب کتابی است، در چه مقامی؟ انه لقرآن کریم، این قرآن کریم در آن لوح محفوظ که لایمسه الا المطهرون؛ آینه ای که بر آن آینه اشراق شود و هم چو کتابی از آن مقامی که خدا به اشاره بعید از آن مقام حکایت کرده جاذبه تقوا می کشد می شود ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین.

 

اما بیان مبیِّن قرآن:

 

آن مرد عابد ( همام )که اهل معنا بود گفت صف لی المتقین حتی کانی انظر الیهم. برای من متقین را وصف کن آن چنان که من ببینم به چشم باطن آنان را.

حضرت علی علیه السلام تاملی کرد اما همامدست بردار نبود حضرت اول مختصری فرمود که شاید به این مختصر قانع شود. 

بعد فرمود یا«همام»! تقوا پیشه کن و احسان، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذینَ اتَّقَوْا وَ الَّذینَ هُمْ مُحْسِنُونَ (نحل/128)

فالمتقون فیها هم اهل الفضائل.

 آن امام را از این ماموم باید شناخت.

این خطبه شق القمر است. اول کلمه اش این است که منطقهم الصواب. آخر کلمه اش چیست؟ منطقهم الصواب. منطق کی صواب می شود؟ وقتی عقل به حدی برسد که صیانت پیدا کند از انحراف، وقتی نفس به جایی برسد که صیانت پیدا کند از هوا، در این تقدیر می شود منطق صواب.

 

این اول کلمه است. از زبان ماموم او جز علم و جز حکمت و جز صدق و به غیر حق بیرون نمی آید. این مقام ماموم اوست. این کلمه اول است تا برسد به هفتادمین مقام، مجموع این فضائل در کسی که جمع شود تازه می شود ماموم امام دهم. آیا خود آن امام کجاست؟(2)

 (1) ابو جعفر محمد بن حسن طوسى، معروف به« شیخ الطائفه»، در خراسان، در سال 385 هجرى متولد شد.

 (2) برگرفته از سخنان ایه الله العظمی وحید خراسانی

/ 0 نظر / 33 بازدید